Prayers and Promises

 Faith Promises        

Family Promises     

Parenting God’s Way        

Promises For Children            Pray Over Loved Ones

Deut. 7:9

Ps. 119:90

Prov. 28:20

Matt. 17:20

Mark 11:22-24

Luke 17:5-6

Rom. 1:12

Rom. 1:17

Rom 5:1

Rom. 10:17

Rom. 12:3

1 Cor. 16:13-14

2 Cor. 5:7

Gal. 2:16

Gal. 3:11

Gal. 3:24-29

1 Ti. 6:12

2 Ti. 4:7

2 Ti. 2:11-13

2 Ti. 4:7-8

Heb. 10:23

Heb 11:1,6,7,8,9

Heb. 12:2

1 Pe. 1:7-9

James 1:2-4

James 1:5,6

James 2:26

James 5:14,15

1 John 1:9

Deu 4:40

Deu. 11:18-21

Deu. 26:11

Deu. 28:8

Josh 1:7-8

Josh. 24:15

Psa. 4:8

Psa 91:10

Psa. 101:2

Psa. 112:1-3

Psa. 115:13-14

Psa. 122:7

Prov. 1:33

Prov. 3:33

Prov.12:7

Prov. 13:22

Prov. 14:11

Prov. 14:26

Prov. 15:6

Prov. 17:6

Prov. 21:20

Prov. 24:3-4

Isa. 54:13

Isa 59:21

Acts 2:39

Acts 16:31

Eph. 4:26 

Gen. 18:19

Deu. 4:9-10

Deu. 6:6-7

Deu. 11:18-21

Prov. 13:24

Prov. 19:18

Prov. 22:6

Prov. 22:15

Prov 23:13-14

Prov. 23:24

Prov. 29:15

Prov. 29:17

Isa. 44:3

Isa. 54:13

Mal. 4:6

Prov. 4:1

Prov. 6:20-22

Prov. 13:1

Prov. 15:5

Prov. 20:11

Prov. 23:22

Prov. 28:7

Matt. 18:10

Luke 2:40

Eph. 6:1-3

Col. 3:20

1 Ti. 4:12

Prov. 14:11

Psa. 71:5

Psa. 115:14

Matt. 5:6

Psa 119: 97-101

Psa. 121:7,8

Prov. 3:13-18

Psa. 133:1

Isa. 32:8

Prov. 22:6

Prov 22:6

Isa. 8:18

Isa. 44:3

Isa. 49:25

Isa 54:3

Isa. 54:13-17

Isa. 59:21

2 Thess. 3:3

Psa. 102:28

Psa. 119:9, 11

Psa. 119:18, 24, 66

1 Thess. 4:1,3-5,7,8

Prov. 1:22,23

Prov. 2:1-12

Prov. 12:15

Prov. 13:1

Psa. 31:20

Rom. 12:11

Psa. 32:8

Eph. 6:1-3

Phil. 1:9-11

         

 

Copyright © 2015 | Christian Life Center
204 N 5th Avenue · Broken Bow NE 68822
P: 308.872.5523
Tulsa Web Design by
Innovated Media